Sensory Eye-FX

Sensory Eye-FX

Sensory Eye-FX on kokoelma katseohjauksen harjoitteluun tarkoitettuja pelejä ja harjoituksia. Sen tarkoituksena on auttaa käyttäjäänsä tottumaan interaktiiviseen katseen käyttöön, harjaannuttaa katseohjaustaitojen ohella käyttäjänsä kognitiivisiä kykyjä ja auttaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita.

Harjoitukset viidessä eri taitoluokassa ovat suunniteltu kehittämään katseen kohdistusta eritasoisille käyttäjille harjoittelun eri vaiheissa. Kukin taso on kehitetty kehittämään tiettyjä katseohjaukseen vaadittuja taitoja, kuten tarkentamista, viivevalintaa ja ruudun tapahtumien tarkkailua.

Taso 1: Tyhjän ruudun tapahtumat

Tyhjän ruudun tapahtumat auttavat hahmottamaan syy-seuraussuhteita. Kun käyttäjä katsoo näyttöä, jotakin tapahtuu - kun ruudusta katsoo pois, toiminta lakkaa. Katseen aiheuttamien tapahtumien ymmärtäminen on tärkeä osa katseohjauksen ymmärtämistä.

Taso 2: Siirtyvät kohteet

Näytöllä siirtyvät kohteet opettavat käyttäjälleen viivevalinnan ja katseen kohdistuksen perusteita. Toisen tason harjoitukset auttavat huomaamaan, että katseen sijainti liittyy samalla ruudun alueella tapahtuviin muutoksiin.

Taso 3: Alueellinen tarkentaminen

Katseen keskittäminen tietylle alueelle on tärkeä osa hiiren osoittimen kohdistamista. Harjoitukset opettavat tarkentamaan katseen tiettyyn kohtaan ja pitämään huomion kohteessa. Tämä on tärkeä osa matkalla onnistuneeseen kalibrointiin.

Taso 4: Aktiivinen tutkiminen

Neljäs harjoitustaso tarjoaa useita motivoivia harjoituksia, jotka rohkaisevat tutkimaan näytöllä tapahtuvia asioita laajemmalla alueella ja aikaisempaa vapaammin.

Taso 5: Kontrolloitu tarkentaminen

Viimeinen taso sisältää harjoituksia, jotka kehittävät katsetta tarkemmaksi ja hallitummaksi. Tason harjoitukset harjoittavat myös viivevalinnan, eli viipyilyn käyttöä.

  • Jaa:

    Liittyvät tuotteet