Look to Learn

Look to Learn

Look to Learn on katseohjauksen harjoitteluun, hiiren käytön harjaannuttamiseen ja kognitiivisten taitojen kehittämiseen luotu ohjelmistopaketti, joka sisältää 40 pelinomaista ohjelmaa. Ohjelmisto on suunniteltu hauskalla tavalla kehittämään jamotivoimaan käyttäjänsä taitoja. Pelit on kehitetty yhteistyössä terapeuttien ja opettajien kanssa, jotta ne olisivat mahdollisimman hyödyllisiä käyttäjälleen.

Look to Learn on sopii erityisesti lapsille, henkilöille, jotka ovat aloittamassa katseohjausta, lapsille, tai henkilöille, jotka tarvitsevat motivoivaa tapaa kehittää kognitiivisia kykyjään.

Look to Learnin viisi osa-aluetta

  • Aisti – Opettaa käyttäjälleen syy-seuraussuhteita
  • Tutki – Rohkaisee käyttäjää tutustumaan koko näytön alueeseen
  • Kohdista – Kehittää katseohjauksen tarkkuutta
  • Valitse – Kehittää ratkaisuntekotaitoja
  • Hallitse – Kehittää edelleen katseohjaustaitoja

Ohjelmisto tarjoaa mm. opettajille ja terapeuteille hyvät arviointityökalut seurata katseohjauksen ja muiden ohjaustapojen edistymistä ja kehittymistä tietokoneen hallinnassa.

Ennen kaikkea Look to Learn on oppijalle motivoiva ja hauska ohjelmapaketti.

Scenes and Sounds

Scenes and Sounds on Look to Learnin lisäosa, joka lisää pelivalikoimaa 26 motivoivalla ja hyödyllisellä harjoitteella.

  • Jaa: