iPad kommunikointiin

iPad kommunikointiin

Valmiiksi käyttöönotetut ja asennetut iPad-tietokoneet nopeuttavat kommunikointilaitteen käyttöönottoa. Käyttökuntoon asennettuun laitteeseen asennetaan puhesynteesi ja käyttäjän tarpeen sekä taitotason mukaan valittava kommunikointiohjelmisto. iPadiin on suositeltavaa asentaa lisäksi suojakuori tai -kotelo, jolla helpotetaan laitteen käsittelyä ja lisätään sen iskunkestävyyttä.

Kajo Apuvälineiltä on saatavilla erilaisia suojakuoria ja -koteloita, ohjelmistoja ja laitteita, jotka on todettu hyviksi apuvälinekäyttöön. iPad-ohjelmia on mahdollista käyttää erillisen sovittimen kanssa myös painikkeella askeltamalla, mikäli esimerkiksi valinta suoraan näytöltä ei onnistu.

Chatable

Chatable on ruudukkopohjainen kuvakommunikointisovellus, jolla kommunikoinnin tueksi voidaan luoda monipuolisia sisältöjä. Se on pitkälle mukautettavissa käyttäjänsä tarpeisiin. Chatablella on mahdollista luoda hybridisivuja, joilla voidaan käyttää niin kuva- kuin tekstikommunikointiakin. Chatable toistaa myös videoita.

Chatable sisältää 12000 Widgit-symbolia. Sivuille on mahdollista linkittää omien videoiden lisäksi videoita esimerkiksi YouTubesta.

GoTalk Now

GoTalk Now on iPad-ohjelma kuvakommunikointiin. Käytettävät sisällöt luodaan yksilöllisesti lisäämällä ruudukoihin kuvia, jotka ohjelman mukana tuleva puhesynteesi lausuu ääneen. GoTalk on helposti muokattavissa ja sen sisältöön voidaan lisätä käyttäjälle mielekkäitä kuvia esimerkiksi internetistä tai laitteen kameralla.

GoTalk Now on laajennettavissa mm. PCS-, Widgit- ja Symbolstix-kuvakirjastoilla sekä erilaisilla käyttäjälle sopivilla puhesynteeseillä.

Predictable

Predictable on helppokäyttöinen tekstipohjainen kommunikointisovellus, jolla kirjoitetut lauseet voidaan puhua puhesynteesin avulla. Predictable sisältää ennustavan tekstinsyötön, joka oppii käyttäjänsä sanastoa. Ennalta tallennetut lauseet ja sanonnat nopeuttavat kommunikointia ja niitä on myös mahdollista muokata ja tallentaa.

Jaa: