Tietokoneen käytön apuvälineet

Tietokoneen käytön apuvälineet

Tietokone on monille ihmisille tärkeä oppimisen, osallistumisen ja itsenäisen tekemisen väline. Tietokonetta voidaan käyttää opiskeluun ja työntekoon sekä tarvittaessa esimerkiksi kommunikointiin. Tietokoneen käytön apuvälineet voivat mahdollistaa tietokoneen ohjauksen silloin, kun se ei esimerkiksi käsien toiminnallisuuden vuoksi ole mahdollista tavanomaisella hiirellä. Tietokoneen käytön apuväline valitaan käyttäjän tarpeiden ja toiminnallisuuden pohjalta.

Tietokoneen käytön apuvälineillä tietokone muutetaan käyttäjälle soveltuvaksi niiden toimintojen osalta, joita hän ei pysty normaalisti hallitsemaan. Hiiren ja näppäimistön käytössä yleisimpiä ongelmia ovat käytössä tulevat virheet ja käytön hitaus, käytettävien ohjelmien vaativuus sekä eri käyttötilanteiden vaatimukset esimerkiksi vuoteessa tai pyörätuolissa. Näppäimistön käyttö on mahdollista korvata käyttämällä näyttönäppäimistöä ja hiiren klikkaustoiminnot ovat määritettävissä käyttäjän tarpeiden ja taitotason mukaan.

    Tietokoneen ohjausesimerkkejä

  • Silmän liikkeet - katseohjausjärjestelmä mahdollistaa tietokoneen ohjauksen silmän liikkeillä
  • Pään liikkeet - pään liikkeitä voidaan käyttää hiiren ohjaukseen käyttämällä joko gyroskoopilla toimivaa käyttäjän sijainnista riippumatonta hiirtä tai heijastintarran avulla liikkeitä seuraavaa laitetta.
  • Suun liikkeet - huulihiiren avulla hiiren osoitinta liikutetaan suun liikkeillä; hiiren klikkaus on mahdollista tehdä imu- ja puhallustoiminnoilla.
  • Raajan liikkeet - mikäli tavanomaisen hiiren käyttö ei ole mahdollista, voidaan raajan liikkeitä hyödyntää esimerkiksi askeltamalla käyttökytkimillä, gyroskooppihiirellä tai erilaisilla pallohiirillä.