Ympäristönhallinnan apuvälineet

Ympäristönhallinnan apuvälineet

Ympäristönhallinnan apuvälineet helpottavat käyttäjänsä itsenäistä arjessa selviytymistä ja lisäävät tämän toimintamahdollisuuksia.Ympäristönhallintajärjestelmän avulla käyttäjä voi ohjata esimerkiksi vuodetta, ovia, hissiä, viihde-elektroniikkaa ja muita arjelleen merkityksellisiä laitteita.

Ympäristönhallintajärjestelmä koostuu erilaisista käyttötilanteeseen soveltuvia lähettimistä ja vastaanottimista. Käyttäjä valitsee lähettimeltään määrätyn komennon, jonka lähetin lähettää vastaanottimelle, joka ohjaa sille määrätyn laitteen toimintaa.

Ympäristönhallintajärjestelmä

  • Lisää toimintamahdollisuuksia ja edistää arjessa selviytymistä.

  • Mahdollistaa erilaisten kodin laitteiden ohjauksen käyttäjälle sopivalla käyttötavalla.

  • Kartoitetaan sopimaan käyttäjänsä tarpeisiin ja mahdollisuuksiin.

Ympäristönhallinnan käyttöesimerkkejä

  • Ympäristönhallintalähetintä voidaan käyttää avaamaan ovi kauko-ohjatusti. Käyttäjän valitessa lähetettävän komennon ympäristönhallintalähettimestään, lähettää lähetin signaalin sähköiseen ovikoneistoon asennettuu vastaanottimeen, ja ovi aukeaa.

  • Makuuhuoneessa ympäristönhallintalähetintä voidaan käyttää esimerkiksi valojen sytyttämiseen ja sammuttamiseen, moottoroidun vuoteen toimintojen ohjaukseen ja avustajakutsun lähettämiseen.

  • Olohuoneessa ympäristönhallintalähetintä voidaan käyttää esimerkiksi television ja radion toimintojen ohjaukseen, tuuletusikkunan avaukseen ja kaiutinpuhelimella soittamiseen.

  • Mikäli hissiin on asennettu vastaanotin tai vastaanottimia, voidaan ympäristönhallintalähettimellä kutsua hissi, valita kerros ja lähettää hälytys.

  • Ympäristönhallintalähetintä voidaan käyttää avaamaan puheyhteys yhteensopivaan infrapunatoimiseen kaiutinpuhelimeen tai ovipuhelimeen.

Ympäristönhallintalaitteen ohjaustapoja on useita ja järjestelmä valitaan käyttäjän kartoitetun toimintakyvyn ja tarpeen mukaan. Ympäristönhallintalähetintä on mahdollista ohjata puheella, painikkeilla tai suoraan älypuhelimen näytöltä. Valintamenetelmät ovat mukautettavissa käyttäjän toimintakyvyn mukaisiksi.

Ympäristönhallintalähettimillä voidaan siis ohjata vastaanottimien kautta ovea ja ikkunan avaamista, erilaisia valaisimia, puhelimella soittamista, moottoroitua vuodetta, hissin toimintoja, hoitajakutsua ja esimerkiksi kaihtimien käyttöä. Lisäksi yleensä kaikkia infrapunakauko-ohjaimella toimivia viihde-elektroniikan laitteita kuten televisioita ja radioita voidaan ohjata siihen soveltuvilla ympäristönhallinnan lähettimillä.

Ympäristönhallintajärjestelmää valitessa ratkaisevaa on komentojen valintatapa lähettimestä, lähettimeltä vaaditut ominaisuudet sekä järjestelmän laajuus.

Yksinkertaisimmillaan ympäristönhallintalaitteita voidaan käyttää vain esimerkiksi avustajakutsun lähettämiseksi, monipuolisimmillaan ympäristönhallintajärjestelmä voi mahdollistaa useimpien kodin laitteiden hallinnan viihde-elektroniikasta moottoroidun vuoteen säätöön.