Palvelumme

Ympäristönhallinnan ja kommunikoinnin laitejärjestelmät ovat korvattavia apuvälineitä. Kustannuksista vastaavat yleensä yliopistolliset sairaalat, keskussairaalat, vakuutusyhtiöt ja kuntien peruspalvelut.

  • Apuvälinetarpeiden kartoitus ja testaus asiakkaan kotiympäristössä
  • Kustannusarvio ja tarjous apuvälineistä päätöksentekijöille
  • Järjestelmän asennus asiakkaalle sovittuna ajankohtana
  • Käytönopetus asiakkaalle ja tarvittaessa myös hänen tukihenkilöilleen

Kartoitus ja arviointi

Apuvälinetarpeen kartoituksessa on mukana asiakkaan lisäksi hänen kuntoutuksestaan vastaava yhteyshenkilö. Kartoitus perustuu asiakkaan käyttötarpeen mukaisen suunnittelun pohjalta yhteistyössä päädyttyyn apuvälineratkaisuun. Kotiympäristössä apuvälineiden sopivuus testataan, kartoitetaan ohjattavat kohteet ja kerätään apuvälineiden asennukseen tarvittavat tiedot.

Tarjouksessa on eritelty jokaisen laitteen tehtävä asiakkaan apuvälinekokonaisuudessa. Tarjouksessa sitoudutaan kaikkiin suunnitteluvaiheessa esille tulleisiin ja tarjouksessa esitettyihin perusteisiin. Sairaalan apuvälineyksikössä mahdollisten jo varastossa olevien apuvälineiden kierrätettävyys huomioidaan tarjousta tehtäessä.

Asennus ja huolto

Asiakkaan kanssa sovitaan asennusaika, joka ilmoitetaan myös laitteiden tilaajalle/yhteyshenkilölle. Asennuksen yhteydessä esille tulleet asiakkaan tilanteesta johtuvat muutostarpeet, joita ei ole voitu huomioida aiemmin, ilmoitetaan välittömästi tilaajalle/yhteyshenkilölle. Asennuksen yhteydessä annetaan apuvälineiden käytönopetus asiakkaalle ja hänen yhteys-/tukihenkilöilleen.

Laitteiden takuuaika on 1-2 vuotta. Asiakas ilmoittaa apuvälineen huoltotarpeesta laitejärjestelmien tilaajalle tai Kajo Apuvälineet Oy:lle. Kaikesta huoltoon liittyvistä toimenpiteistä tiedotetaan laitteiden tilaajalle.

Käytönopetus ja koulutus

Järjestämme myös koulutuksia ja esittelyjä alan ammattilaisille. Koulutusten ja esittelyiden aiheet liittyvät ydinosaamiseemme, eli teknisiin apuvälineisiin. Koulutuksen tai esittelyn sisältö voi vaihdella esimerkiksi katseohjauslaitteisiin tutustumisesta kommunikointiohjelmiston sisällöntuottoon ja muokkaukseen.

Ota yhteyttä ja tiedustele sinulle ja organisaatiollesi sopivaa koulutusta tai esittelyä.