Kommunikoinnin apuvälineet

Kommunikoinnin apuvälineet

Kaikilla ihmisillä on oikeus vuorovaikutukseen ja omanlaistensa kommunikaatiotapojen toteuttamiseen riippumatta siitä, millä ilmaisun tasolla ollaan. Puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (AAC) voidaan käyttää apuna vuorovaikutuksessa ja kielellisen kehittymisen tukena. Ne voivat auttaa käyttäjäänsä hahmottamaan niin arkisia kuin abstrakteja asioitakin. Onnistuneet vuorovaikutuskokemukset AAC-menetelmien avulla lisäävät motivaatiota vuorovaikutustilanteisiin ja uuden oppimiseen.

Kommunikointilaitteet ja ohjelmat

Kommunikointiohjelmilla ja –laitteilla voidaan ilmaista sanallisia viestejä silloin, kun puhuminen ja kirjoittaminen on muutoin hankalaa tai ei onnistu. Apuväline välittää sanaston, symbolien tai kirjoitetun tekstin avulla viestin vastaanottajalle. Tällaisia ovat mm. puhelaitteet, tietokoneella käytettävät kommunikointiohjelmat sekä itse äänentuotossa tarvittavat välineet.

Kommunikointitavan ja kommunikoinnin apuvälineen valinta lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeen kartoituksesta ja testauksesta. Silloin arvioidaan myös käytön aktiivisuus eli kuinka paljon laitetta/ohjelmaa tullaan tarvitsemaan. Tärkeitä kysymyksiä sopivan laitteen hankinnassa on, millaisissa tilanteissa se on mukana, millaisia ominaisuuksia sillä tulee olla koon puolesta tai sähköisen viestinnän kuten puhelimen ja tekstiviestien lähettämisen, Internetin käytön ja ympäristönhallinnan suhteen. Kommunikointiohjelmaa valitessa tulee miettiä myös tekstin kirjoittamisen ja/tai symbolien tarve ja yleisesti toimintojen laajuus.

  • Laite - Valittavan kommunikointilaitteen on täytettävä sille asetetut vaatimukset. Valittavana on erilaisia tietokonepohjaisia kommunikointilaitteita ja näppäimistöllisiä puhelaitteita.

  • Ohjelmisto - Sopivan ohjelmiston valinta käyttäjän kommunikointitarpeeseen on tärkeää. Ohjelmassa käytetty kommunikointisisältö voi olla esimerkiksi teksti-, kuva- tai symbolipohjainen. Sopiva sisältö valitaan käyttäjän tarpeiden ja taitotason mukaan.

  • Valintatapa - Asiakkaan toimintakyvystä riippuu paljon, millä tavalla apuvälinettä ohjataan. Kommunikointilaitetta voidaan ohjata esimerkiksi erilaisilla tietokoneen käytön apuvälineillä tai suoraan tietokoneen näytöltä valitsemalla. Katseohjauksen käyttö on suositeltavaa jos henkilön on vaikeaa tai mahdotonta käyttää tietokonetta kädellä tai muilla ohjauskeinoilla.

  • Liikuteltavuus - Tarpeen mukaan valittu kommunikointilaite ja siihen tarvittavat telineet ja kiinnitysratkaisut takaavat, että apuväline on mukana siellä missä sitä tarvitaan. Sopivat kiinnitysratkaisut mahdollistavat kommunikoinnin vuoteessa, pyörätuolissa, sisällä tai ulkona erilaisissa tilanteissa.