katseohjaus

Tietokoneen katseohjaus

Tietokoneeseen asennettava katseohjausjärjestelmä mahdollistaa esimerkiksi kommunikoinnin, työnteon ja opiskelun silloin, kun se muutoin olisi käyttäjän toimintakyvyn vuoksi haastavaa. Katseohjattu tietokone edesauttaa osallistumista ja itsenäisyyttä toimintakyvyn heikennyttyä esimerkiksi vamman tai sairauden vuoksi. Tietokonetta ohjataan tavalliseen tapaan - hiiren sijasta ohjaimena toimii käyttäjän katse.

Katseohjausjärjestelmät ovat yksilöllisesti räätälöitäviä apuvälineratkaisuja, jotka suunnitellaan käyttäjän tarpeiden, taitotason ja toimintakyvyn mukaan. Katseohjausjärjestelmiä on saatavilla monenlaisiin käyttötarkoituksiin; tietokoneeseen liitettävä katseohjausyksikkö, tietokoneen tyyppi ja erilaiset ohjelmistot voidaan valita käyttäjän tarpeiden perusteella. Vankka kokemuksemme katseohjauksesta mahdollistaa tarkoituksenmukaisen apuvälineratkaisun löytämisen.

  • Kommunikointi ja puheen tuotto - henkilö, joka eivät pysty puhumaan tai käyttämään esimerkiksi käsiään tietokoneen ohjaukseen voi käyttää katseohjausta kirjoittaakseen tietokoneellaan viestejä, jotka voidaan lukea ääneen puhesynteesillä.

  • Tietokoneen hallinta - Katseohjausta voidaan käyttää tietokoneen hallintaan, jolloin tietokonetta voidaan käyttää tavanomaisen hiiren tapaan esimerkiksi internetin selailuun, työntekoon tai sähköpostien lähettämiseen.

  • Ympäristönhallinta - katseohjattavaa tietokonetta voidaan käyttää erilaisten laitteiden, kuten television tai muiden kaukosäätimellä toimivien laitteiden ohjaukseen. Tällöin käyttäjä käyttää erilaisia laitteita pelkkää katsettaan käyttäen.

  • Osallistuminen - hyödylliset harjoitukset ja pelit edistävät kognitiivisia kykyjä harjaannuttaen samalla myös katseohjaustaitoja. Katseohjattavat tietokoneet sopivat hyvin myös luokkahuonekäyttöön.

Tärkeää on, että katseohjaus on siellä missä sitä tarvitaan; se on hyvä pitää mukana erilaisissa kommunikointitilanteissa, esimerkiksi sähköpyörätuolissa kauppamatkalla tai koulussa opiskelua tukemassa.